YAŞ DÜZELTME - DEĞİŞTİRME DAVASI

img

YAŞ DÜZELTME - DEĞİŞTİRME DAVASI

2019-02-07


YAŞ BÜYÜTME - KÜÇÜLTME DAVASI

Yaş düzeltme davaları hukuk fakültesi eğitiminde çoğu zaman kısaca bahsedilen kimi zaman değinilmeyen bir dava türü olmasına karşılık uygulamada büyük önem taşımaktadır. Özellikle askerliğe giriş, emeklilik, evlilik, eğitim, sınavlar, daha az ceza almak ve memuriyete girme başta olmak üzere birçok hukuki problem örnek gösterilebilecektir. Zira yargılama bakımından her iki davada hukuk kurallarının uygulanışı bakımından kesin bir farklılık bulunmamaktadır. Özellikle ülkemiz medyasında yaş düzeltme davalarının magazinsel yönü sıklıkla ortaya çıkarılmaktadır ancak hukukumuz bakımından bu davaların keyfi şekilde açılması ve yargılama sonucu yaş değiştirilmesine olanak bulunmamaktadır. Ayrıca belirtilmelidir ki nüfus kayıtları niteliği gereği kamu düzenindendir bu anlamda Savcılık makamlarının bu kayıtlara ilişkin araştırma ve gerektiğinde dava açma yetkisi dahi bulunmaktadır.

© 2022 Özgü Hukuk Bürosu - Blog