ARABULUCULUK

Arabuluculuk Nedir?

Arabuluculuk, sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, tarafların çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması hâlinde çözüm önerisi de getirebilen, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemidir.

Arabulucu Kimdir?

Arabuluculuk faaliyetini yürüten ve Adalet Bakanlığı düzenlenen arabulucular siciline kaydedilmiş bulunan kişidir. Arabulucular siciline kaydolmak için en az beş yıllık mesleki kıdemin ardından arabuluculuk eğitimi alınması ve arabuluculuk sınavında başarılı olunması gerekmektedir.

Arabuluculuğun Önemi Nedir?

Arabulucu, taraflar ve arabuluculuk görüşmelerine katılan diğer kişiler arabuluculuk faaliyeti çerçevesinde sunulan ya da öğrenilen bilgi ve belgeleri gizli tutmakla yükümlüdür. Anlaşmanın kapsamı taraflarca belirlenir ve anlaşma belgesi mahkeme ilamı niteliğinde sayılmaktadır. Taraflar arabuluculuk yolu ile hızlı bir şekilde hakkaniyete uygun ve düşük maliyetli olarak uyuşmazlıklarının çözülmesini sağlamaktadır.

Hangi Uyuşmazlıklar?

Hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesi için ancak tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan, özel hukuka ilişkin uyuşmazlıkların söz konusu olması gerekmektedir. Ticari uyuşmazlıklar, Kira sözleşmesinden kaynaklanan talepler, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklar, maddi ve manevi tazminat istemleri, mirasta mal paylaşımı, boşanmada mal paylaşımı, iş hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar gibi birçok uyuşmazlık arabuluculuğa elverişlidir.

© 2022 Özgü Hukuk Bürosu - Blog