İNTERNETTEN FOTOĞRAF VE VİDEO KALDIRMA

img

İNTERNETTEN FOTOĞRAF VE VİDEO KALDIRMA

2019-03-14

Teknolojinin gelişmesi ve sosyal medya kullanımının artması ile birlikte başkalarına ait bilgilere, özellikle de sosyal medya siteleri vasıtasıyla videolara, fotoğraflara erişmek gittikçe kolaylaşmış ve bu duruma bağlı olarak internetten fotoğraf ve video kaldırma işlemine gereksinim artmıştır.

Bu kapsamda gerek bulut teknolojisi gerekse de diğer dijital depolama seçeneklerinin yüzde yüz güvenli olduğu söylenemeyeceğinden istenmeyen bazı fotoğraflar ya da videolar internet ortamına düşebilmektedir. Böyle durumlarda fotoğrafı ya da videoyu izinsiz kullanılan kişinin kişilik hakları ihlal edilmektedir.
İnternet ortamına giren bir fotoğraf çok hızlı şekilde yayılabildiğinden kişilik haklarına yapılan saldırının en hızlı şekilde önlenmesi için Türk Hukukunda klasik dava yolundan çok daha hızlı bir seçenek olarak 5651 sayılı Kanunla erişimin engellenmesi kavramı hayatımıza girmiştir.
 
İnternetten Fotoğraf Ve Video Kaldırma İşlemi İçin Hukuki Seçenekler Nelerdir?
 
1.Türk Medeni Kanunu Kapsamında Saldırının Önlenmesi Davası
İnternetteki fotoğraf ve videoları sebebiyle kişilik hakları ihlal edilen kişiye 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 25.maddesi uyarınca saldırıya son verilmesi davası açılmak suretiyle hukuki koruma sağlanabilir. Ancak bu seçenek internet ortamının hızı düşünüldüğünde pratik bir yol değildir. Dava ile elde edilmek istenen hukuki koruma sağlanana kadar kişilik haklarını ihlal eden paylaşım internet ortamında binlerce kez paylaşılarak geri dönülemez şekilde yayılabilir. Bu bakımdan böyle durumlarda hızlı hareket etmek büyük önem arz eder.
 
2.5651 Sayılı Kanun Kapsamında Kuruma Ya Da Sulh Ceza Hâkimliğine Başvuru
İnternetten fotoğraf ve video kaldırma işlemi için bir diğer seçenek ise, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 9.maddesi ya da özel hayatın gizliliğini ihlal söz konusu ise 9/A maddesi kapsamında başvuru yapmaktır. 5651 sayılı Kanunun 9. maddesi gereğince kişilik hakları ihlal edilen kişiler içerik sağlayıcı ya da yer sağlayıcı ile iletişime geçebileceği gibi doğrudan Sulh Ceza Hâkimliğine de başvurabilir. Bu halde hâkim başvurudan itibaren 24 saat içinde bir karar vermek zorundadır.
Ayrıca ifade edilmelidir ki, Kanunun 9/A maddesi uyarınca internet ortamındaki içerik özel hayatın gizliliğini ihlal  suçunu oluşturuyorsa bu halde başvuru doğrudan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna yapılabileceği gibi başvuru sahibinin ikamet adresindeki Sulh Ceza Hâkimliğine de yapılabilir.
Hâkimin kişilik haklarının ihlaline ilişkin erişimin engellenmesi kararları Erişim Sağlayıcıları Birliğine gönderilir. Birlik en geç 24 saat için kararın gereğini yerine getirir. Sulh Ceza Hâkimliğinin erişimin engellenmesi kararını 9.maddede belirtilen şartlara uygun olarak ve süresinde yerine getirmeyen kişi, beş yüz günden üç bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
Bu seçenek çok daha hızlı ve pratiktir. Başvuru sonucu sadece özel hayatın gizliliğini ihlal eden URL’lerin erişime engellenmesine karar verilir. Ancak ihlal başka türlü giderilemiyorsa sitenin tamamı da erişime engellenebilir.
 
İnternetten Fotoğraf Ve Video Kaldırma İşlemine İlişkin Bilinmesi Gerekenler
İnternetten fotoğraf ve video kaldırma işlemine ilişkin bazı teknik noktalara dikkat çekmek gerekir. İlk olarak belirtilmek gerekir ki, HTTPS protokolü kullanan siteler bakımından spesifik bir URL’in erişime engellenmesi teknik açıdan mümkün değildir. Bu sitelerce kullanılan protokol ile veri aktarımı şifrelenmektedir. Bu bakımdan böyle siteler teknik anlamda ancak ya tamamen erişime engellenebilir ya da hiç engellenmez.
Özellikle hepimizin bildiği Youtube, Twitter, Facebook, Instagram gibi sosyal medya siteleri bu protokolü kullanmaktadır. Bu bakımdan bu tip sitelerden fotoğraf ve video kaldırılması için erişimin engellenmesi yoluyla sonuç alınması mümkün değildir. Söz konusu içeriğin kaldırılması için bu sitelerle iletişime geçmek gerekir.
Ayrıca erişime engellenen URL’lere sadece Türkiye sınırları içinden erişilemez. VPN ile veya başka bir ülkeden o linke girilebilir. Bu açıdan erişimin engellenmesi kararının etkin olabilmesi için içerik sağlayıcı ya da yer sağlayıcı ile iletişime geçilerek söz konusu linkteki içeriğin kaldırılması gerekir.
 

© 2022 Özgü Hukuk Bürosu - Blog