CHARTER SÖZLEŞMESİ KURULUŞU

img

CHARTER SÖZLEŞMESİ KURULUŞU

2019-02-05

Uygulamada pek çok uyuşmazlık çarter sözleşmesinin oluşup oluşmadığı bakımından ortaya çıkmaktadır. Öyle ki, taraflardan biri sözleşmenin meydana gelmediğini ileri sürerken, diğer taraf da bunun aksine sözleşmenin doğmuş olduğunu ve bunun taraflarını bağladığını iddia etmektedir. Bu yazımızda çarter sözleşmesinin kuruluşu ana hatları ile ortaya konulacaktır.

Önemle ifade etmek gerekmektedir ki, çarter sözleşmesinin kuruluşu şekil şartına bağlı değildir.

Uygulamada tarafları broker firmaları buluştururlar. Buna göre brokerler genellikle standart formlarla (ihtiyaca göre bunlar üzerinde değişiklik yaparak) sözleşmeyi meydana getirmektedirler. İspat fonksiyonu bulunan ve (Türk Huku-kunda TK.md.1017 gereği sözleşmenin her iki tarafının da talep edebileceği) bu formlara çarterparti (“charterparty”) adı verilmektedir. 

© 2022 Özgü Hukuk Bürosu - Blog