ANONİM ŞİRKETLERDE AVUKAT BULUNDURMA ZORUNLULUĞU

img

ANONİM ŞİRKETLERDE AVUKAT BULUNDURMA ZORUNLULUĞU

2019-02-14

Avukatlık Kanunu’nun 35/3. maddesine göre; Türk Ticaret Kanununun da ön görülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler yani sermayesi 250.000 TL ve üzeri olan A.Ş ‘ler sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır.

Yine Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nin "Sözleşme yapılması ve sözleşmede bulunması gereken hükümler" başlıklı 73/A maddesinde sürekli avukatlık hizmeti içeren çalışma şekillerinde, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’na ve Avukatlık asgari ücret tarifesine uygun, yazılı sürekli avukatlık hizmetleri sözleşmesi düzenlenmesinin ve bu sözleşmenin bir nüshasının da sözleşmenin tarafı olan avukat tarafından kayıtlı olduğu baroya verilmesi zorunludur.

Bu hükümlere aykırı davranan şirketlere, Avukatlık Kanunu’nun 35/3. Maddesi gereği Cumhuriyet savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, asgarî ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idarî para cezası verilir.

Anonim Şirketlere verilecek danışmanlık hizmetleri kapsamında;

  • Açılacak ya da açılmış davalar ve icra takiplerinde hukuki temsil,
  • Önleyici tedbirler alarak davasız çözüm yolları üretmek,
  • Şirket faaliyetlerine ilişkin yazılı ve sözlü danışmanlık verilmesi,
  • Şirket ile 3. Şahıslar arasında yapılacak her tür anlaşmanın hazırlanması ve hazırlanmış olanların tarafların menfaatlerini koruyacak şekilde düzenlenmesi,
  • Yönetim, genel kurul toplantılarına katılma veya şirket ile çalışanları veya 3. Şahıslara karşı olan toplantılarda arabuluculuk faaliyetleri sağlanmasıdır.

© 2022 Özgü Hukuk Bürosu - Blog