HABERLER

PROFESYONEL ŞİRKET DANIŞMANLIĞI


PROFESYONEL ŞİRKET DANIŞMANLIĞI

ÖZGÜ HUKUK BÜROSU olarak şirketler dahilinde oluşabilecek problemlerin çözümünü ve problemlerin oluşmasını önleyici tedbirlerin alınmasını sağlayarak sürekli ve düzenli bir hizmet sağlamaktayız.

 

Şirket danışmanlığı dahilinde verilen hizmetler;

Açılacak ya da açılmış davalar ve icra takiplerinde hukuki temsil,

-Önleyici tedbirler alarak davasız çözüm yolları üretmek,

-Şirket faaliyetlerine ilişkin yazılı ve sözlü danışmanlık verilmesi,

-Şirket ile 3. şahıslar arasında yapılacak her tür anlaşmanın hazırlanması ve hazırlanmış olanların tarafların menfaatlerini koruyacak şekilde düzenlenmesi,

-Yönetim, genel kurul toplantılarına katılma veya şirket ile çalışanları veya 3. Şahıslara karşı olan toplantılarda arabuluculuk faaliyetleri sağlanması.