HİZMETLER

EŞYA HUKUKU


EŞYA HUKUKU

-Menkul ve gayrimenkul hukuku,
-Muvazaa nedeniyle tapu iptal davası,
-Men’i müdahale (El atmanın önlenmesi) davası,
-Tapu iptali ve tescili davaları,
-Şuf’a davası, geçit hakkı davası,
-Ecrimisil davası,
-Tezyid-i (Bedel Arttırımı) davası,
-Şüyuulandırma bedelinin artırılması ve diğer eşya hukuku alanlarında hukuki hizmetler verilmektedir.