HİZMETLER

BORÇLAR HUKUKU


BORÇLAR HUKUKU

-Alacak,
-Maddi ve manevi tazminat davaları,
-Tahliye davası,
-Kira tespiti ve kira bedelinin artırımı davaları,
-Tevdi mahalli tayini (Ödeme Yeri Belirlenmesi),
-Kamulaştırma,
-Kiralama, arazi planlama ve kullanımı taşınır ve taşınmaz malların devredilmesi veya elden çıkarılması/satılması,
-İpotek ve rehin tesisi işleri,
-Kiralama hukuku,
-Kamulaştırma davaları,
-Kat mülkiyetinden doğan uyuşmazlıklar bina izinleri,
-Yönetim planları ve düzenlemeleri


ve diğer borçlar hukuku alanlarında hukuki hizmetler verilmektedir.