HABERLER

ŞİRKET AVUTKATLIĞI


ŞİRKET AVUTKATLIĞI

Şirket avukatlığı, bir şirketin kuruluş aşamasından, hizmet verdiği süre zarfında sermaye artırımından, sözleşmelerin hazırlanmasına kadar birçok hukuki konuları kapsayan bir hukuki danışmanlık hizmetidir.

Şirket avukatları, anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere hizmet vermektedir.

Şirket Avukatı Ne İş Yapar?

  • Şirketin kuruluşundan tasfiyesine kadar tüm hukuki prosedürlerde yol gösterir.
  • Şirketin hazırladığı tüm sözleşmeleri düzenler, karşı taraftan gelen tüm sözleşmelerin kontrolünü sağlar.
  • Şirketin sermaye arttırma veya azaltma işlemlerini yürütür.
  • Hukuki danışmanlık hizmeti vererek, şirketin ihtiyaç duyduğu tüm hukuki bilgileri sağlar.
  • Şirketin tüm tahsilat işlemlerindeki icra işlemlerini yürütür.
  • Şirket ile ilgili tüm vergi ihtilaflarına ilişkin hukuki işlemleri gerçekleştirir.
  • Şirket aleyhine açılmış davaların takibini sağlar. Şirket lehini dava açar.
  • İş hukuku davalarında işçi ve işveren haklarını korur.

 Hukuk Alanları

Şirket avukatınız, firmanıza ticaret hukuku ve iş hukuku alanlarında hizmet sağlamaktadır.

Şirket Avukatı Ne Fayda Sağlar?

Şirketiniz, ticari hayatını sürdürürken, geleceğe daha sağlam adımlar atmak için ticaret hukuku konularında firmanızın ve çalışanlarınızın haklarını korumak ve sizleri bilgilendirmek avukatların görevidir. Şirket sahipleri veya yöneticileri için bazen karmaşık bir durum oluşturan bu konular, şirket avukatınız ile çözüm bulacak ve hukuki prosedürleri yerine getirilecektir. Aynı zamanda şirketinizin bir hukuki danışmanı olacaktır.

Ticaret hukuku oldukça kapsamlıdır. Kanunda yer alan usullerin yerine getirilmesi, süreçlerin takip edilmesi ve hukuki sürecin sonlandırılmasına kadar hukuki konuları şirket avukatınız üstlenir ve size yol gösterir. Bu süreçte şirket avukatı haklarınızı korumak veya şirket lehine karar vermenin yanı sıra dava sürecinde her iki tarafında haklarını bilerek şirket olarak fazla ödeme yapmanızı da önlemiş olur. Bu konuyu daha iyi anlatmak gerekirse, bir iş davasında şirket avukatının görevi şirketi haklı çıkarmak değildir. Buradaki asıl amaç, işveren ve işçinin haklarını bilerek ve koruyarak dava aşamasında çalışana fazla ödeme yapılmasını önlemek amacıyla tedbirler almakta şirket avukatının görevidir.