HİZMETLER

MİRAS HUKUKU


MİRAS HUKUKU

-Terekenin idaresi,
-Tereke davaları,
-Tenkis ve tapu iptali,-Vasiyetname hazırlanması,
-Miras hukuku,
-Veraset ve intikal konularında görüş verilmesi,
-Beyanname hazırlanması,
-İhtilafların çözümlenmesi faaliyetlerinde bulunulması ve diğer miras hukuku alanlarında hukuki hizmetler verilmektedir.