HİZMETLER

MEDENİ HUKUK


MEDENİ HUKUK

-Anlaşmalı- Çekişmeli boşanma davaları,
-Nafaka davası,
-Nişanın bozulmasından doğan davalar,
-Tapu ve nüfus kayıtlarında ad - soyadı düzeltme ve değiştirme,
-Yaş düzeltme,
-Kaza i rüşt davaları, nesebin reddi,
-Tashihi (Düzeltilmesi) ve babalık davaları,
-Evlat edinmeye izin davası,
-Vesayet ve kayyım davaları,
-Evlenmeye izin,
-İddet müddetinin kaldırılması davaları ve diğer medeni hukuk alanlarında hukuki hizmetler verilmektedir.