HİZMETLER

İDARE HUKUKU


İDARE HUKUKU

-Kamulaştırma davaları,
-İdari işlemin iptali ve tam yargı davaları,
-Belediye mevzuatı,
-İmar hukuku,
-İdari para cezalarının iptali ve amme alacaklarının tahsili ve takibi alanlarında hukuki hizmetler verilmektedir.