HİZMETLER

İCRA VE İFLAS HUKUKU


İCRA VE İFLAS HUKUKU

-İcra takipleri,
-İhtiyati haciz ve ihtiyati hacze itiraz davaları,
-Borçtan kurtulma (Menfi Tespit) ve ödenen paranın geri alınması davaları (İstirdat),
-İmzaya ve borca itiraz, itirazın iptali davaları,
-İstihkak davası,
-İcra şikayet işlemleri


ve diğer icra hukuku alanlarında hukuki hizmetler verilmektedir.